Categorie: Miljoenennota: koopkracht stijgt in 2024 met 1