Verzorgingsgebied

wapennieuwkoopDoor herindeling van de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar ontstond op 1 januari 2007 de gemeente? Nieuwkoop. Nieuwkoop kent 27.000 inwoners, en ruim 9000 hectare oppervlakte. De gemeente ligt in het Groene Hart, in het noordoosten van de provincie Zuid-Holland. Het is een landelijke gemeente met veel water en dertien kernen. Informatie over deze kernen vindt u onderstaand.
Sinds 1989 is Radio LOT de lokale omroep van Ter Aar! Sinds 2004 ook van Liemeer en Nieuwkoop! In 2007 samen gegaan in ‘Nieuwkoop’. Sinds 2008 heten wij RTV Hollands Midden en zijn wij de omroep voor de gemeente Nieuwkoop.

Maak ook kennis met de 13 kernen van RTV Hollands Midden:

Ter Aar:

Oorspronkelijk heet de kern Ter Aar eigenlijk Aardam, vernoemd naar de dam die in de rivier de Aar werd gelegd. De huidige brug over het Aarkanaal neemt nog altijd een centrale plaats in Ter Aar in. Voor 1788 heette het dorpje op deze plaats Langeraar, maar na het doorbreken van een dijk bij het Braassemermeer werd het oude Langeraar weggespoeld. Het “nieuwe” Langeraar is daarna opgebouwd op de huidige plaats, bij de dam in de Aar is de huidige kern Ter Aar ontstaan. Op de plaats van de oorspronkelijke
katholieke is later het hervormde kerkje “Het Suikerpotje” gebouwd.
Ter Aar is van origine een agrarische gemeente. Vooral aan de Ringdijk zijn nog veel boerderijen te zien. Daarnaast zijn er in deze kern veel nieuwbouwwijken bijgekomen. Eerder waren er in Ter Aar alleen de Westkanaalweg, de Kerkweg (nu Aardamseweg) en de Ringdijk. Inmiddels is de ruimte tussen deze wegen nagenoeg opgevuld en breidt Ter Aar zich nog altijd verder uit. Er zijn diverse nieuwbouwprojecten in Ter Aar.

Ter Aar biedt verder een goede voedingsbodem voor sporters en met name voor schaatsers. Schaatssprinter Jos Valentijn is een Ter Aarse sporter, Lenie van der Hoorn-Langelaar vestigde ooit het werelduurrecord dames, waarbij ze in een uur 31 kilometer, 212 meter en 59 centimeter aflegde. Ook won zij de Elfstedentocht bij de dames. Petra de Bruin won in 1979 het wereldkampioenschap fietsen (sprint deux) op 17-jarige leeftijd, Martien van der Hoorn schitterde in de atletiek en meerdere Elfstedentochtwinnaars uit de familie Van der Hoorn komen uit Ter Aar. In mei wordt de Ter Aarse triatlon gehouden, waarbij na een frisse duik in natuurbad Aarweide de deelnemers op de fiets klimmen voor een ronde langs Nieuwkoop van 40 kilometer, om met hardlopen af te sluiten.
Yoeri van Dijk is een kei in het surfen en is inmiddels zeker van uitzending naar de Olympische Spelen in Athene in de zomer van 2004. Tenslotte kent Ter Aar nog een Europees kampioene: Chantal Lek wist al vier keer Europees goud bij het Twirlen te behalen en is ook in 2004 weer van de partij bij het EK Twirlen in Edinburgh. In Ter Aar is er ‘n sporthal: De Vlinder, biedt een onderkomen aan onder andere turnvereniging Advendo.


Korteraar:

De naam Korteraar zou zijn ontstaan omdat het kort bij de rivier de Aar (inmiddels het Aarkanaal) zou liggen. Korteraar bestaat vooral uit lintbebouwing. Er wonen veel agrari rs en er zijn veel vrijstaande huizen. Typisch voor Korteraar waren eerder ook de slootvissers, beroepsvissers die hun fuiken in de vele sloten rond Korteraar plaatsten en de gevangen zoetwatervis verkochten. Vroeger waren er nog een aantal winkels en enkele cafés in Korteraar. Inmiddels zijn er nog slechts enkele winkels in de kern: een agrarische groothandel en een antiekzaak. Ook de kleuterschool is uit Korteraar verdwenen. Voetbalvereniging TAVV, inmiddels gevestigd in de kern Ter Aar, is ooit begonnen in Korteraar. De club speelde op de zaterdag op het terrein waar nu de leden van de paardrijvereniging Viergangruiters een onderkomen hebben. Op hetzelfde terrein speelden op zondag de voetballiefhebbers van damesvoetbalevereniging IDUNA. Ook deze vereniging is nu Ter Aar gevestigd. Er zijn nog wel historische gebouwen over in Korteraar: het gemaal Nieuwkoop uit het einde van de 19e eeuw. Het brandde in augustus 2002 volledig uit, maar is gerestaureerd en in de zomer van 2004 weer in gebruik genomen.


Papenveer:
De huidige kern Papenveer van de gemeente Nieuwkoop heeft haar naam te danken aan de katholieke inwoners (ook wel Papen genoemd) uit Korteraar, die op weg naar de katholieke kerk in Langeraar met het veer over de rivier de Aar werden overgezet. In 1822 werd namelijk de katholieke kerk in Korteraar opgeheven, waarna de inwoners in Langeraar naar de kerk moesten. De Papen mochten gratis overvaren, de overige gebruikers van het veer moesten betalen. Papenveer is vooral bekend om haar agrarische achtergrond en de vele groentetelers in de directe omgeving. Vanwege die agrarische concentratie waren er diverse groenteveilingen in Papenveer. Juist door de aanwezigheid van de diverse groenteveilingen bestond er lange tijd een stoomtreinverbinding in Papenveer. De trein vanuit Amsterdam/Uithoorn reed via Nieuwveen en Nieuwkoop naar Alphen aan den Rijn en had een speciale aftakking naar Papenveer. Tussen 1918 en 1936 kwam de stoomtrein dagelijks in Papenveer om de groenten van de veiling op te halen. In 1970 is de laatste groenteveiling gesloten omdat veel groentekwekers om economische redenen van het verbouwen van groenten overstapten op het kweken van bloemen. In de beginjaren van de bloemenkwekerijen werden er vooral rozen, anjers en chrysanten gekweekt. Inmiddels zijn er ook veel andere soorten bloemen in de kassen opgenomen. Het oude stationsgebouw van de vroegere treinverbinding staat nog altijd overeind. Na het opheffen van de treinverbinding heeft het als gemeentehuis gediend, later is het gebouw gebruikt als tuinbouwschool. Inmiddels is het pand omgebouwd tot woonhuis. Ook het nabijgelegen pand van de Papenveerse groenteveiling is nog intact en wordt voornamelijk voor opslag gebruikt.


Langeraar:

Het huidige Langeraar valt vooral op door de enorme, monumentale katholieke kerk in het centrum. Oorspronkelijk lag Langeraar in het verlengde van de Aardamseweg in Ter Aar. Bij het Braassemermeer brak in januari 1788 een dijk door, waarna het oude Langeraar over nagenoeg de hele lengte werd weggevaagd. Op de huidige plaats van het hervormde kerkje bij het gemeentehuis in Ter Aar stond oorspronkelijk de katholieke kerk van Langeraar. Na de overstroming is Langeraar weer opgebouwd op de huidige plaats, oostelijk van de Langeraarse Plassen. Deze plassen zijn ooit ontstaan door het uitgraven van veen om turf te winnen. In Langeraar zijn wel kwekerijen gevestigd (geweest), maar er zijn meer agrariërs dan kwekers. De Langeraarseweg is de centrale weg door de Langeraarse lintbebouwing. In Langeraar staat ook sinds de zestiger jaren het verzorgingshuis De Aarhoeve, waar ouderen worden verpleegd. Rond het verzorgingshuis zijn veel aanleunwoningen gebouwd, waarbij de bewoners kunnen steunen op de service van de Aarhoeve.


Nieuwveen:

Er wonen 3.776 mensen in Nieuwveen (stand per 01-01-2006). Het gemeentehuis van Liemeer staat aan de rand van deze kern. Eind 2004 is in Nieuwveen het vernieuwde centrum ‘t Liemerhof officieel geopend. Met de komst van dit vernieuwde centrum is het voorzieningenniveau van de kern Nieuwveen toegenomen. Inmiddels is een nieuwe ontsluitingsweg in Nieuw Amstel West aangelegd en deze heeft de straatnaam POLDERMOLEN gekregen. Achter het grondgebied van Stichting De Bruggen, op de grens van het bovenland aan de Molenkade, heeft van 1800 tot 1925 een molen gestaan. Deze werd de molen van de Buitendijkse Oosterpolder genoemd en het betrof een molen van het type grondzeiler. Hij was in functie gesteld als poldermolen (een molen ter bemaling van een polder). De nieuwe weg is vernoemd naar deze molen.

Een belangrijk instituut in Nieuwveen is algemeen christelijke stichting De Bruggen, locatie Ursula, waar verstandelijk gehandicapte mensen wonen en werken (zie ook www.debruggen.nl). Het terrein is vrij toegankelijk voor wandelaars. Op het terrein is ook een kinderboerderij aanwezig.


Zevenhoven:

Er wonen 2.582 inwoners in Zevenhoven (inclusief Noordeinde stand per 01-01-2006). In deze kern treft u veel weiland en akkerbouwland aan.

Ook heeft deze kern een rijk verenigingsleven. Hier ziet u het winkelplein van Zevenhoven.


Vrouwenakker:

Tot 1989 behoorde Vrouwenakker bij de gemeente Mijdrecht.
Toen deze gemeente in 1989 samengevoegd werd met Wilnis en Vinkeveen tot de gemeente De Ronde Venen werd Vrouwenakker bij de toenmalige gemeente Nieuwveen gevoegd. Vrouwenakker bestaat vooral uit lintbebouwing langs de Amstel. Er wonen 108 inwoners in Vrouwenakker (stand per 01-01-2006). Een markant punt in deze kern is de Vrouwenakkersebrug over de Amstel.


Noordeinde:

Markant punt in Noordeinde is de Rooms Katholieke kerk ‘Heilige Johannes Geboorte’. Achter deze kerk bevindt zich de Lourdes-grot waar één keer per jaar ter gelegenheid van Maria Hemelvaart (15 augustus) een open luchtviering wordt gehouden.


Nieuwkoop:

De kern Nieuwkoop telt ca. 8.730 inwoners. De plaatsnaam ‘Nieuwkoop’ wordt voor het eerst genoemd in 1270 en vanaf 1396 als hoogheerlijkheid in leeneigendom gegeven, Een van de bekendste leenheren uit de Nieuwkoopse historie is Johan de Bruyn van Buytewech. Hij kreeg de heerlijkheid Nieuwkoop/Noorden in 1617 in eigendom. Nieuwkoop is van oorsprong een smedendorp, maar is ook bekend door de diverse kunstenaars die hier in de afgelopen eeuwen hebben gewoond of gewerkt. Nieuwkoop is ook bekend vanwege de Nieuwkoopse Plassen, een gebied dat voor een groot gedeelte, zo 1500 ha., wordt beheerd door Natuurmonumenten.


Woerdense Verlaat:

De kern Woerdense Verlaat telt zo’n 820 inwoners en is op 1 januari 1989 na een gemeentelijke herindeling bij de gemeente Nieuwkoop gevoegd. Woerdense Verlaat was de naam van de sluis die in 1448 is aangelegd in de Grecht. De Grecht is een kanaal dat in de veertiende eeuw werd gegraven en is een aftakking van de Oude Rijn vlak na de stad Woerden. De Grecht stroomt naar Woerdense Verlaat waar het middels een sluis uitkomt op de Kromme Mijdracht, nabij de Nieuwkoopse Plassen.


Noordse Dorp:

Noordse Dorp bestaat uit lintbebouwing. Er wonen 296 mensen (stand per 01-01-2006). De centrale weg is de Noordse Dorpsweg. Het deel ten noorden van deze straat behoort tot de gemeente Liemeer, het zuidelijke deel behoort tot de gemeente Nieuwkoop. Oostelijk van Noordse Dorp ligt Noordse Buurt. Deze kern bestaat vooral uit glastuinbouw.


Noorden:

In de kern Noorden wonen ca. 1595 inwoners. Deze kern vormt al sinds de Middeleeuwen een onderdeel van de gemeente Nieuwkoop en bestaat uit lintbebouwing langs de Nieuwkoopse Plassen. Een markant punt in Noorden is de Rooms Katholieke kerk, de St. Martinuskerk. De omgeving heeft diverse kunstenaars geïnspireerd, waaronder schilders van de Haagse School die jarenlang in Noorden hebben vertoefd.


De Meije:

De Meije bestaat ruwweg uit drie delen. Ten zuiden van het riviertje de Meije vinden we de Bodegraafse Meije (vanaf de Kerkweg bij de Oude Rijn tot aan de Hazenkade), de Stichtse of Zegveldse Meije ligt vanaf de Hazenkade tot aan de Bosweg. Ten noorden van het riviertje de Meije ligt de Nieuwkoopse Meije (Van Kerkweg tot Bosweg).

De Heerlijkheid van de Meije werd vanaf ongeveer 1300 bestuurd door opeenvolgende generaties van de familie Van der Mye. Sinds ca. 1800 behoort de “Nieuwkoopse” Meije tot de gemeente Nieuwkoop. Een markant punt is de watertoren, in de volksmond ook wel het Potlood genoemd.