Categorie: Meer jongeren in de bijstand

Het aantal mensen dat halverwege dit jaar bijstand kreeg daalde, maar het aantal jongeren dat een bijstandsuitkering ontving was juist…