Categorie: Knelpunten bij invoeren milieuzones

Knelpunten bij invoeren milieuzones Gemeenten zien diverse knelpunten bij de invoering van milieuzones. Een vol stroomnet, hogere kosten en geen…