Categorie: duurzaam

In 2022 startte Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) en adviesbureau Merosch samen met geïnteresseerde ondernemers in het glastuinbouwgebied en bedrijventerrein Bovenland in…