Categorie: 4

Informatie over digitale toegankelijkheid gebundeld 2023 DOOR NIOBE MOEN Overheden hebben sinds 5 jaar de wettelijke plicht om websites, intra- en extranetten en…