Zuid-Holland duur met afvalstoffenheffing

Regio Inwoners van de provincie Zuid-Holland betalen dit jaar in vergelijking met de rest van Nederland relatief veel afvalstoffenheffing.

Zo bedraagt de heffing voor een eenpersoonshuishouden in Zuid-Holland dit jaar gemiddeld 214,24 euro, wat 10,1% duurder is dan het landelijk gemiddelde van 194,65 euro. Dit blijkt uit onderzoek door AfvalcontainerShop.nl, dat de afvalstoffenheffingen in alle Nederlandse gemeenten vergeleek.

Voor een tweepersoonshuishouden in Zuid-Holland bedraagt de gemiddelde heffing dit jaar 260,05 euro, wat zelfs 11,5% duurder is dan het landelijk gemiddelde van 234,54 euro. Meerpersoonshuishoudens met drie of meer personen zijn met een gemiddelde afvalstoffenheffing van 270,24 euro 8,2% duurder uit dan het landelijk gemiddelde van 249,78 euro. Gemiddeld steeg de gemeentelijke heffing in de gemeenten van Zuid-Holland dit jaar ongeveer 0,5%.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt verder dat de jaarlijkse afvalstoffenheffing in 2018 in 52,2% van alle Nederlandse gemeenten hoger uitvalt dan in 2017. In 25% van de gemeenten blijft de heffing gelijk, terwijl de mensen in 22,7% van de gemeenten minder gaan betalen voor de afvalheffing. Gemiddeld stijgen de kosten in 2018 met ongeveer 3,40 euro per jaar, maar in sommige gemeenten loopt de prijsstijging op tot enkele tientjes per inwoner.

Grote verschillen

Ook tussen de gemeenten in Zuid-Holland zijn flinke verschillen te ontdekken. Zo bedraagt de afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens in Sliedrecht dit jaar 139,56 euro, terwijl eenpersoonshuishoudens in Nissewaard een bedrag van maar liefst 319,85 euro moeten afdragen.

Diftar

Bijna 40 procent van alle Nederlandse gemeenten hanteert in 2018 een variabel tarief (diftar). De afvalstoffenheffing is dan afhankelijk van het aantal ledigingen van een container, het aantal aangeboden huisvuilzakken, of zelfs het aantal kilo huishoudelijk afval dat wordt opgehaald. In Zuid-Holland hanteert slechts 18,3% van de gemeenten een variabele afvalstoffenheffing.

De volledige onderzoeksresultaten, inclusief interactieve kaarten en gegevens per gemeente, zijn te vinden op: https://www.afvalcontainershop.nl/afvalstoffenheffing-onderzoek