Zon op Woerdense Verlaat van start

Woerdense Verlaat – Met champagne en een toespraak van de kersverse wethouder werd deze week het project Zon op Woerdense Verlaat officieel en feestelijk geopend.

Trots schetste Bart Pieters, de voorzitter van de coöperatie, de aanloop naar deze heuglijke dag. Hij hief met de aanwezige leden en belangstellenden het glas op het succes van dit project en wenste hen vooral veel zon toe.

Vervolgens sprak wethouder Antoinette Ingwersen haar enthousiasme en bewondering uit voor dit initiatief en onderstreepte het belang van de transitie naar duurzame energieopwekking, met name ook op gemeentelijk niveau. De komende 4 jaar zal dit een speerpunt zijn van haar beleid: “We hebben een verantwoordelijkheid naar de komende generaties”.

Hierna was er gelegenheid om een kijkje te nemen op het dak van Kozijnenfabriek van Schaik om de 318 zonnepanelen te bewonderen en om de eigen omgeving eens van een heel nieuw en vooral hoger perspectief te bezien.

Zo is er een initiatief gestart van en door de gemeenschap zelf om collectief duurzame energie op te wekken. Omdat de overheid dit soort initiatieven financieel stimuleert middels de ‘salderingsregeling’ (teruggave energiebelasting), is het ook voor de portemonnee van de 29 deelnemers een aantrekkelijke zaak.

Deze regeling is gebaseerd op postcodes. Hierdoor is het bereik van de Coöperatie ‘Zon op Woerdense Verlaat’ veel groter dan alleen Woerdense Verlaat zelf. Ook Noorden, Nieuwkoop, Zegveld, Kamerik en zelfs delen van Woerden vallen binnen de ‘postcoderoos’. “Uitbreiding van de projecten bij voldoende animo behoort zeker tot de mogelijkheden”, aldus het bestuur.

(Voor meer informatie: www.zonopwoerdenseverlaat.nl)