Zoektocht naar woningbouwlocaties

Nieuwkoop – De gemeenteraad stelde in juli 2020 het nieuwe integraal woningbouwprogramma vast.

Door middel van een motie is ook afgesproken dat extra woningbouwlocaties worden onderzocht.

De raad wil met name weten of er in de kernen Ter Aar, Noorden, Noordse Dorp en Woerdense Verlaat, buiten de bekende woningbouwlocaties, nog meer mogelijke bouwlocaties zijn voor de realisatie van woningen voor starters. U bent als inwoner het beste op de hoogte van de situatie in uw dorp en daarom doen zij een beroep op u. Ze willen u vragen uw suggesties over mogelijk beschikbare locaties en/of plannen te melden via info@nieuwkoop.nl onder vermelding van ‘idee woningen voor starters’.