Zienswijze Beleidsplan politie akkoord

Nieuwkoop – De gemeenteraad gaat akkoord met een door het college in te dienen zienswijze op het concept-Regionaal Beleidsplan Politie 2019-2022.

Voor de periode 2019-2022 heeft de Regionale Eenheid Den Haag van de Nationale Politie in concept een nieuw beleidsplan voorbereid. Planning is het nieuwe beleidsplan vast te stellen op 6 december 2018. De raden van de gemeenten binnen de regio kunnen vóór 16 november 2018 nog zienswijzen op het ontwerp-beleidsplan indienen. Het voorstel is om dat te doen met betrekking tot de verkeersveiligheid, zichtbaarheid op straat en de aangifte-/meldingsbereidheid.