Zie je al die vlaggen hangen?

Zie je al die vlaggen hangen? Het lied roept nog altijd warme herinneringen op bij Hans Voogd. ‘Op de lagere school zongen wij dit altijd op Koninginnedag en die melodie is nooit uit mijn hoofd en hart verdwenen,’ verwoordt één van de twee Dikdakkers zijn gevoel, ‘daarom hebben we het nieuw leven ingeblazen en durven we er gerust hoge verwachtingen van te hebben.’

In een tijd waarin steeds meer afstand én afscheid wordt genomen van aloude tradities, leek het De Dikdakkers een mooi moment om terug te grijpen naar een lied dat de tand des tijds moeiteloos heeft doorstaan. ‘We hebben het in een nieuw jasje gestoken en het resultaat mag er zijn,’ klinkt het enthousiast. ‘Spreken van een tegengeluid gaat misschien wat ver, maar wij vinden dat sommige tradities absoluut in stand gehouden moeten worden. Koningsdag is er daar eentje van en daar dragen we graag ons steentje aan bij.’

Op maandag 23 april is het nummer ‘Zie die vlaggen hangen’ officieel verschenen en in die Koningsweek hoopt het Oranjegezinde duo op veel positieve reacties. ‘Het zou natuurlijk mooi zijn als dit lied onlosmakelijk met Koningsdag verbonden gaat worden. Dat het overal tot herkenning leidt en door iedereen gezongen wordt. Dan schrijven we een onvervalst stukje Oranjehistorie.’