Zeventien fractie-assistenten

Nieuwkoop – Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad zijn in rap tempo nog veel andere benoemingen geweest.

Vijftien van de zeventien fractie-assistenten

De commissie controle geloofsbrieven van fractieassistenten van Nieuwkoop stelde, na controle van de geloofsbrieven, de raad voor de volgende personen toe te laten als fractieassistenten van de raad van de gemeente Nieuwkoop:

Wilma van der Meulen, Bianca Verhage en Mariëlle de Romijn voor SBN. Nick Draper en Henk Bakker voor het CDA. Aat van Putten en Glenn Fransen voor de VVD. Joke van Boxtel, Bas Oostwouder en Jan Dirven voor Natuurlijk Nieuwkoop. Arnold van der Lee, Tom van den Braak, Marcel Touw, Olga Jacobs en Jord Koppejan voor D66. Albert Bloed en Mariska van Buren-Gorissen voor SGP/CU.

Bloemen van de burgemeester, voor Mariëlle de Romijn

Ook alle fractieassistenten moesten de eed of belofte afleggen, waarna eveneens bloemen en felicitaties volgden. Olga Jacobs en Aat van Putten waren niet aanwezig en zullen later hun eed of belofte afleggen.

Meer benoemingen

Vice-voorzitter van de gemeenteraad is Remco Hendriks en plaatsvervangend vice-voorzitter van de gemeenteraad is Kees Egberts

Voorzitters voor zowel de oriënterende bijeenkomsten als voor de meningsvormende raden kunnen de volgende personen zijn: Remco Hendriks (SBN); Marco Slinger (SBN); Kees Egberts (CDA); Oana Popa (CDA); Brent Wijshijer (CDA); Quinten van Dobben (VVD); Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop); René Carlier (Natuurlijk Nieuwkoop); Annette Pietersen (D66); Elias van Belzen (SGP/CU)

Presidium

Het Presidium stelt de strategische lange termijn agenda van de gemeenteraad vast, doet aanbevelingen over de organisatie van de werkzaamheden van de raad en is een klankbord voor de burgemeester bij bijzondere kwesties. Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad (of diens vervanger) en alle fractievoorzitters.

Het zijn: Remco Hendriks, namens de fractie SBN; Kees Egberts, namens de fractie CDA; Tom de Kleer, namens de fractie VVD; Pien Schrama, namens de fractie Natuurlijk Nieuwkoop; Annette Pietersen, namens de fractie D66 en Elias van Belzen, namens de fractie SGP/CU.

Agenda commissie

De agendacommissie stelt de conceptagenda’s op van de vergaderingen van de gemeenteraad. Het bestaat uit één raadslid per fractie, degene die ook voorzitter van oriënterende bijeenkomsten en meningsvormende raden is.

In deze commissie zitten: Marco Slinger, namens SBN; Kees Egberts, namens CDA; Quinten van Dobben, namens de VVD; Berry Dors, namens Natuurlijk Nieuwkoop; Annette Pietersen, namens D66 en Elias van Belzen, namens SGP/CU.

Klankbord

De klankbordgroep rekenkamer overlegt jaarlijks met de rekenkamerdirecteur over het onderzoeksprogramma. Maximaal één raadslid of fractieassistent per fractie kan zitting nemen in de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit tenminste drie raadsleden en/of fractieassistente. Leden zijn: Leo Visser, namens SBN; Nick Draper, namens het CDA; Tom de Kleer, namens de VVD; René Carlier, namens Natuurlijk Nieuwkoop; Marcel Touw, namens D66 en Albert Bloed, namens SGP/CU.

Commissie hoorzitting bestemmingsplannen

De commissie heeft als taak om van indieners van zienswijzen een toelichting te horen. De commissie bestaat uit: een technisch voorzitter en diens plaatsvervanger en 1 lid per fractie (en een plaatsvervangend lid per fractie). Lid zijn: Lizet Keijzers, lid namens SBN; Leon Zoet, lid namens het CDA; Tom de Kleer, lid namens de VVD; Kees Hagenaars, lid namens Natuurlijk Nieuwkoop; Tom van den Braak, lid namens D66 en Elias van Belzen, lid namens SGP/CU.