Zeven lintjes, twee dames, vijf heren

Nieuwkoop – Burgemeester Frans Buijserd heeft donderdag 26 april zeven Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van onze gemeente.

Vlnr: Adrie van Lith, Pieter de Vries, Loekie Rijlaarsdam, Siebe Sannes, Leen de Koning, Leen Angenent, Vera v.d. Hoorn en burgemeester Frans Buijserd

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis te Nieuwveen benoemde Buijserd de volgende personen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Vera van der Hoorn uit Ter Aar. Zij is vrijwilliger bij o.a. Water Padvinderij Ter Aar, Schaatstrainingsgroep Ter Aar, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn, De Vriendendienst Zuid Holland Noord, onderdeel GGZ Rivierduinen en ActiVite en bij de Heilige Petrus en Pauluskerk te Aarlanderveen.

Loekie Rijlaarsdam-van Zwieten uit Noorden. Zij is medeoprichter en bestuurslid van Stichting Groene H/Art. Bestuurslid Stichting Kunst- en Cultuuradviescommissie Nieuwkoop. Initiatiefnemer en organisator Haagse School Dag. Medeoprichter Netwerk Ontdek Nieuwkoop. Betrokken bij opzet Torenschuddersfeest. Jurylid bij kunstwedstrijden.

Leen Angenent uit Nieuwkoop. Hi jis al vele tientallen jaren voorzitter van Huurdersbelangen Vereniging Nieuwkoop. Actief in de wijkraad Componistenbuurt en bestuurslid EHBO-vereniging Nieuwkoop. Actief EHBO’er bij sportvereniging OKK, bestuurslid Hervormde Gemeente Nieuwkoop en hij was lid van de OR vervoersorganisatie Connexion.

Leen de Koning uit Nieuwkoop. Hij is vrijwilliger Gereformeerde Kerk Nieuwkoop. Bestuurslid zorgcentrum Aar en Amstel. Vrijwilliger bij Servicepluspunt Nieuwkoop. Adviseur Multifunctioneel Cultureel Centrum Stichting De Zevensprong. Fractieassistent en raadslid CDA Nieuwkoop. Begeleider van persoon verschillende stoornissen.

Adrie van Lith uit Noorden. Hij is bestuurslid Stichting Buitensport Nieuwkoop (Stibuni). Radio presentator/verslaggever LOT/NEO Radio/Alphen Stad FM/RTV en tegenwoordig RTV Hollands Midden. Tevens is hij organisator van de jaarlijkse sportverkiezing Nieuwkoop en de RTV Lokaal Bokaal.

Siebe Sannes uit Nieuwkoop. Hij is veertig jaar vrijwilliger bij Hervormde Gemeente Nieuwkoop. Bestuurslid Hervormde Mannensoos en bestuurslid zangvereniging Con Amore.

Pieter de Vries uit Ter Aar. Hij is vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Ter Aar. Muziek- en geluidtechnicus bij braderie Ter Aar en Langeraar en bij kindervakantiespelen Ter Aar. Hij is ook presentator en DJ van de mini playbackshow Ter Aar, penningmeester en geluidsman bij het Oranjecomité Ter Aar en ook is hij actief als geluidsman bij activiteiten op basisschool De Fontein in Ter Aar.