Witte anjers in Nieuwkoop

Nieuwkoop – De laatste zaterdag van juni is jaarlijks de landelijke Veteranendag.

In de gemeente Nieuwkoop is het al jarenlang traditie de veteranen, die in de gemeente wonen, uit te nodigen voor een bijeenkomst in het gemeentehuis. De vrijdag voor de landelijke Veteranendag herdenken we dan met elkaar de gevallen kameraden. De Last Post wordt gespeeld, waarna er 2 minuten stilte volgen. Ook is er een spreker en muziek en sluiten we af met een gezamenlijke Indische maaltijd. De zo genoemde ‘Blauwe hap’. Door de coronacrisis zocht de gemeente een alternatief voor deze bijeenkomst. Burgemeester Robbert-Jan van Duijn plantte, in het bijzijn van enkele veteranen, witte anjers langs een stuk dijk in Nieuwkoop. De witte anjer staat symbool voor verzet en voor respect en waardering voor veteranen. Daarnaast kregen de veteranen die dit wilden een ‘Blauwe hap’ thuisbezorgd.