Winkels zondag langer open

Nieuwkoop – Naar aanleiding van verzoeken van twee ondernemers die hebben aangeven dat het huidige tijdstip waarop de winkels in de gemeente op zondag open mogen niet meer aansluiten bij de wensen van de consument, heeft de raad op 10 november een motie aangenomen van SBN, de VVD en D66. In de motie is het college verzocht om zo spoedig mogelijk een voorstel aan de raad aan te bieden tot het wijzigen van de Verordening Winkeltijden Nieuwkoop 2014 om de zondag openstelling gelijk te stellen aan de andere dagen van de week.

Het college biedt nu een voorstel aan om de verordening te wijzigen. Concreet betekent dit dat alle winkels op zondagen tussen 06.00 uur en 22.00 uur geopend mogen zijn. In de huidige situatie mogen winkels open tussen 12.00 en 19.00 uur. Of een ondernemer gebruikmaakt van de (ruimere) openingstijden is zijn/haar eigen keuze. Naar verwachting neemt de raad een besluit over het voorstel tijdens de vergadering van 1 december.

veiligopvakantie