Wijzigingsplan De Verwondering-Zuidereiland

Nieuwveen – Het Zuidereiland is één van de eilanden van woningbouwproject De Verwondering in Nieuwveen. Nu duidelijk is hoeveel kavels er op het eiland komen, is er een wijziging van het bestemmingsplan.

Het ontwerpwijzigingsplan ‘De Verwondering-Zuidereiland’ ligt met ingang van 6 september 2018 voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien:
• Op www.ruimtelijkeplannen.nl
• In het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen, tijdens openingstijden. Voor het inzien van de stukken is het niet nodig om vooraf een afspraak te maken.
Belanghebbenden kunnen gedurende deze zes weken reageren op het ontwerpwijzigingsplan. De reacties (zienswijzen) worden, waar mogelijk, meegenomen bij de vaststelling van het wijzigingsplan. Naar verwachting wordt het wijzigingsplan in het vierde kwartaal van 2018 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.
Op het Zuidereiland komen 37 vrije bouwkavels voor vrijstaande woningen of tweekappers. De kavels liggen aan het water in een omgeving met veel groen. Alle woningen op het eiland worden gasloos. Daarnaast is er op het eiland ruimte gereserveerd voor maatschappelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een school.