Wijziging dienstregeling Arriva

Regio – De huidige busdienstregeling van vervoersmaatschappij Arriva wijzigt op 3 januari 2021.

De pilot met de snelle busverbinding 247 naar Alphen aan den Rijn is een succes gebleken. Deze wordt omgezet naar een snelle dienstverbinding 1 x per uur op de route Alphen aan den Rijn via Nieuwkoop en Nieuwveen naar Uithoorn en vice versa. Hierbij wordt lijn 147 één keer per uur omgezet naar sneldienstlijn 247. Deze lijn rijdt van maandag tot en met vrijdag.

Dat betekent dat inwoners van Nieuwveen en Nieuwkoop overdag, één keer per uur, een snellere verbinding krijgen op de route naar Alphen aan den Rijn en ook naar Uithoorn. De kernen behouden dus de halfuur busverbinding, waarbij de patroontijden van lijn 147 en 247 worden gespreid tot 30 minuten interval.

De snelle buslijn 247 rijdt niet via Zevenhoven en Noordeinde. Reizigers uit deze kernen behouden één keer per uur de reguliere dienstregeling in beide richtingen.

Corona
Door corona is het aantal reizigers aanzienlijk lager dan normaal. Hierdoor is het noodzakelijk dat het aanbod van het OV voor de eerste helft van 2021 wordt aangepast. De dienstregeling is flexibeler gemaakt, zodat opgeschaald kan worden als er weer meer reizigers zijn. Arriva behoudt nagenoeg alle lijnen, maar verlaagt op sommige momenten de frequenties, waardoor wel het hele netwerk in stand blijft.

De volledige nieuwe dienstregeling vindt u op arriva.nl/dienstregeling.