Wijziging bouwverordening

Nieuwkoop – B en W stelden donderdag 1 november de raad voor om de gewijzigde bouwverordening vast te stellen. Dat gaat 15 november ook gebeuren.


Tijdens de raadsvergadering van 1 november verduidelijkte een ambtenaar van de gemeente een en ander. Vanwege aanpassingen van de Woningwet zijn in de huidige bouwverordening artikelen van rechtswege komen te vervallen. Om de tekst van de bouwverordening aan te laten sluiten bij de wettekst, wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de Bouwverordening 2012. ‘Het wordt in ieder geval een stuk klantvriendelijker.’