Wethouder kiept grond

Nieuwkoop – Om het project woningbouwproject Driekoppenland in Noorden officieel van start te laten gaan, heeft wethouder Guus Elkhuizen een vracht zand gekiept.

Elkhuizen nam hiervoor plaats in één van de vrachtwagens van de firma Spelt, die de grondverplaatsing verzorgt. Spelt haalt met name grond en zand vanuit Nieuwveen (Schilkerweg), omdat daar de voorbelasting juist is afgerond.

Om een bouwlocatie klaar te hebben voor de bouw wordt als eerste een laag zand/grond aangebracht op locatie. Dit heet voorbelasten en het aanbrengen duurt ongeveer twee maanden. Vervolgens moet de voorbelasting een half jaar blijven liggen. Hiermee voorkomt men dat de grond later gaat verzakken.

Na de voorbelasting wordt het gebied bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat men de riolering en bouwwegen aanlegt. Dit rondt men in Noorden in het 4e kwartaal van 2018 af. Vanaf dat moment is de locatie gereed voor woningbouw. De start van de bouw staat momenteel gepland vanaf november 2018.

Inloopspreekuur

De heer Dick van der Kolk van Traffic and More coördineert het bouwverkeer tijdens de ontwikkeling van Driekoppenland. Dit betekent dat hij toeziet op de uitvoering en handhaving van de maatregelen uit het verkeersplan. Vanaf 23 januari 2018 houdt hij elke dinsdag een inloopspreekuur van 14.30 tot 16.00 uur in de kantine van NSV’46 Als u klachten of opmerkingen heeft ten aanzien van het bouwverkeer dan kunt u binnenlopen. U kunt ook een e-mail sturen naar bouwverkeerdriekoppenland@nieuwkoop.nl