Wethouder Bernadette Wolters treedt af

Nieuwkoop – Wethouder Bernadette Wolters treedt af als wethouder van de gemeente Nieuwkoop.

De wethouder geeft aan dat door ziekte en vervelende ongevallen het uitdagende werk als wethouder zwaar werd. Zij heeft niet het vooruitzicht hier op korte termijn van te kunnen herstellen en  daarom is zij, tot haar spijt, tot het besluit  gekomen om het wethouderschap neer te leggen.
Het college spreekt haar waardering uit voor de inzet en grote betrokkenheid van Bernadette Wolters in haar werk als bestuurder.  Wethouderschap is een prachtige bestuurlijke functie, maar vraagt ook veel. Een goede gezond is voorwaarde om de noodzakelijke energie beschikbaar te hebben voor het werk als wethouder. 
Bij afwezigheid vervangen de collegeleden elkaar en zo ook in deze vakantie periode. Door het vertrek van wethouder Wolters zal de vervanging voortduren. Natuurlijk Nieuwkoop respecteert het besluit van Wolters.