Werkzaamheden in Langeraar

Langeraar – De komende periode wordt er in Langeraar op diverse plekken gewerkt.


Op de Langeraarseweg, ter hoogte van huisnummer 250, vervangt aannemer Visser en Smit Hanab in opdracht van Liander enkele gas- en elektra aansluitingen. De oude kabels en leidingen worden verwijderd. De werkzaamheden zijn vooruitlopend op het verkeersveilig maken van een deel van de
Vanaf het Kuiperserf richting nieuwbouwplan Vivero wordt de laagspanningskabel vervangen. Deze ligt in het trottoir. Dit wordt uitgevoerd door Visser en Smit Hanab in opdracht van Liander. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.
Van Wassenaerstraat
In de van Wassenaerstraat vervangt van Voskuilen de waterleiding in opdracht van Oasen drinkwater. Ook verwijderen ze enkele laagspanningskasten. De betrokken inwoners ontvangen een informatiebrief van de netbeheerders.