Werkzaamheden De Verwondering

Nieuwveen – Vanaf begin maart vinden er diverse werkzaamheden plaats in De Verwondering in Nieuwveen. 


Bouwrijp maken Zuidereiland
In de week van 14 maart start Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V met het bouwrijp maken van het Zuidereiland. Dit betekent dat ze de locatie gaan voorbereiden op de bouw van woningen. De werkzaamheden duren tot ongeveer mei 2019. Tijdens deze periode is de Laan der Verwondering drie weken afgesloten voor al het verkeer (behalve bouwverkeer met bestemming de Verwondering).
Woonrijp maken Veldesdoorn
Vergeer Bouw B.V. bouwt twaalf woningen aan de Veldesdoorn. Vanaf half april worden de huisaansluitingen voor het riool, water, data en elektra van deze woningen aangebracht. Hiervoor wordt de rijbaan afgesloten ter hoogte van Veldesdoorn 1 t/m 11A. Eind april maken we het gebied rondom de twaalf woningen woonrijp. Woonrijp maken houdt in: het verwijderen van bestaande verhardingen, het aanleggen van trottoirs, wegen en parkeervakken rondom de nieuwe woningen.
De Afslag en de Albatros
Het woonrijp maken van De Afslag en De Albatros staan ook op de planning voor 2019.