Werkervaring ook voor MBO’ers

Nieuwkoop – In de meningsvormende raad van woensdag 15 juni discussieerde de raad over het eventueel beschikbaar stellen van budget voor werkervaringsplaatsen voor MBO’ers.

Die inbreng kwam van SBN en Hendriks vroeg of de andere partijen het zinvol vinden om onderzoek te doen  en eventueel budget beschikbaar te stellen, zoals dat ook voor HBO’ers gebeurt.

De meeste partijen vinden dat wel een goed idee, al was het gegeven nog wel wat abstract. Arie van Wijk (CDA): “Het is goed om eerst onderzoek te doen om hoeveel jongeren het gaat en hoeveel geld ermee gemoeid zal zijn. Het onderzoeken waard!’

Kwakkenbos (VVD) vroeg of de gemeente ook het generatiepact toepast. Gemeentesecretaris Govers legde uit dat het generatiepact een mooi bedenksel vanuit Den Haag is, maar dat het in kleine gemeenten vrijwel niet toepasbaar is. (oudere werknemers gaan korter werken om ruimte te maken voor een jongere werknemer) ‘Wij hebben erg weinig oudere werknemers.’

Wethouder Veninga zei dat de gemeente wel haar voortrekkersrol naar behoren vervuld, door stageplekken voor leerlingen van alle niveaus in te ruimen.

Naar verwachting komt er 30 juni een motie van SBN, eventueel gesteund door andere partijen, om een onderzoek te starten.