Wereldgebeddag Nieuwkoop

Nieuwkoop – De werkgroep nodigt een ieder van harte uit voor de jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag  vrijdag 1 maart 2019 in  de  Remonstrantse kerk, aanvang:  19:30 uur.

Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Slovenië. Het thema is: Welkom, God nodigt je uit! Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen.  Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en de Europese conferentie zal in 2019 worden georganiseerd door Nederland. Wij vieren dan ook ons 90-jarig bestaan! Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in Slovenië  ingezameld. Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de volgende projecten in 2019:  ASPI-centrum: een nieuw centrum voor jongeren met het Aspergersyndroom en voor autistische jongeren dat in 2018 geopend is.  Een (blijf van mijn lijf)huis voor moeders: een thuis voor vrouwen met psychische, fysieke of andere problemen die veroorzaakt zijn door huiselijk geweld. Zij hebben meestal hun kinderen bij zich en zij ondervinden problemen door sociale uitsluiting en armoede.  Roma-project in Pušča: Romaburgers worden nog steeds behandeld als tweederangsburgers in Slovenië. Pušča is het grootste Sloveense Romadorp waar geprobeerd wordt om het zelfbewustzijn van de unieke cultuur van de Roma te vergroten.   Zie ook www.wereldgebedsdag.nl en onze  Facebook-pagina Wereldgebedsdag Nederland.