Wel of niet in begroting

Nieuwkoop – Het werd donderdag bijna nog een ingewikkelde discussie, maar uiteindelijk snapte iedereen de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening.

Het college stelde de raad voor om een incidenteel bedrag van € 50.000,- voor 2018 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project digitale handtekening en lean maken van de werkprocessen in het kader van de Digitale Agenda 2020. En om een incidenteel bedrag van € 40.000,- voor 2018 beschikbaar te stellen voor het upgraden van de vergunningssoftware naar Squit 2020 om op tijd klaar te zijn voor de zogeheten Omgevingswet.

Grote vraag was of die bedragen nou in de begroting zaten of niet. De 50 mille voor het project digitale handtekening was men vergeten in de begroting en moest daarom nog worden opgevoerd.

Het bedrag van 40 mille was ook niet opgenomen in een begroting, omdat de wijzigingen inzake de Omgevingswet van recente data zijn.

‘Ik heb geen zicht op de begroting of het budget,’ liet wethouder Antoinette Ingwersen zich ontvallen. Ambtenaar Marieke Pellis liet echter weten dat vrijwel alle zaken waren opgenomen in een vierjaarlijkse planning. ‘We hebben ook alles uitgevoerd wat we van plan waren, alleen deze twee zaken zijn nu extra.’

De raad gaat in de volgende besluitvormende raadsvergadering zonder verdere discussie akkoord.