Weinig discussie over declareren

Nieuwkoop – Een bonnetjes-affaire lijkt niet voor Nieuwkoop weggelegd. Er wordt vrijwel niet gedeclareerd en het gaat om ienie minie bedragen, bleek donderdag in de raad.

Het college van B en W stelde de raad voor de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden en fractieassistenten gemeente Nieuwkoop 2018 vast te stellen. Door een nieuwe modelverordening voor de rechtspositie van wethouders, raads- en commissieleden en het raadsbesluit van 12 juli 2018 waarin besloten is om fracties een vergoeding te geven voor de aanschaf van mobiele apparaten was het noodzakelijk een nieuwe verordening vast te stellen.

De discussie ging echter over het rapporteren van vergoedingen, oftewel de controle van de uitbetaald gelden. ‘Er verandert niks, als u dat wenst,’ liet gemeentesecretaris Slooters weten. Uit de daarop volgende discussie bleek dat er vrijwel niet gedeclareerd wordt en dat het voort om kleine bedragen gaat. Wel wilde Annette Pietersen (D66) aandacht voor het vergoeden van (reis) of andere kosten voor wethouders die buiten de gemeente wonen. ‘Kunnen we dat aan een bepaald aantal kilometers koppelen? Vanuit Woerdense Verlaat of Alphen aan den Rijn is het gemeentehuis volgens mij even ver.’ Slooters bleef aangeven dat de raad veel zelf kan bepalen.

Voor de besluitvormende raadsvergadering van 27 september is dus een amendement te verwachten. Slooters gaf de raadsleden nog wel mee, om een eventueel amendement in overleg met de ambtelijke specialisten op te stellen.