Weinig discussie over declareren

Nieuwkoop – Een bonnetjes-affaire lijkt niet voor Nieuwkoop weggelegd. Er wordt vrijwel niet gedeclareerd en het gaat om ienie minie bedragen. Dat was donderdag 13 september zo en ook twee weken later waren de meningen niet gewijzigd.

Annette Pietersen (D66) vroeg aandacht voor het vergoeden van (reis) of andere kosten van fractie-assistenten.
Het college van B en W stelde de raad voor de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden en fractieassistenten gemeente Nieuwkoop 2018 vast te stellen. Door een nieuwe modelverordening voor de rechtspositie van wethouders, raads- en commissieleden en het raadsbesluit van 12 juli 2018 waarin besloten is om fracties een vergoeding te geven voor de aanschaf van mobiele apparaten was het noodzakelijk een nieuwe verordening vast te stellen.
De discussie ging de 27e over het verschil tussen commissieleden en fractie-assistenten. Toen de raad in discussie leek te verzanden, greep burgemeester Buijserd in. ‘Het gaat over uw eigen regeling, op deze discussie zit de burger niet te wachten. Laten we afspreken dat commissieleden en fractie-assistenten hetzelfde zijn.’
Daarmee was de zaak beklonken en Pietersen constateerde dat haar ingediende motie hierover, ook meteen was uitgevoerd.