Wegwijzer in de kerk

Woerdense Verlaat – Wie wijst de weg? Is het thema van de gezinsdienst op zondag 2 december, aanvang 9.30 in de Geref. Kerk in Woerdense Verlaat.

Ds. J.W. van Dijk gaat de kerkgangers hier meer over vertellen. De muziek wordt verzorgd door de Ontmoetingsband uit Kamerik. Op deze eerste adventszondag
begint men ook met het kerstproject van de kindernevendienst. Voor de allerkleinste is er oppas aanwezig.  Jong en oud, allen van harte welkom in deze dienst, na afloop is er gelegenheid voor koffie/thee en gezellig samen zijn.