Wegwerk Noordse Dorpsweg

Noordse Buurt – De Noordse Dorpsweg is aan een opknapbeurt toe. Er wordt zowel bovengronds, ondergronds als aan het water gewerkt.

wegwerk

Liander gaat werkzaamheden uitvoeren aan kabels en leidingen (fase 1), het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de dijk (fase 2) en de gemeente aan het wegdek (fase 3). Planning fase 1: kabels en leidingen Voordat de dijkverbetering (fase2) start, gaat Liander de gasleiding en de elektriciteitsleiding vervangen (fase 1). Het werk aan kabels en leidingen is opgeknipt in stappen.

De werkzaamheden beginnen op 19 juni in de omgeving van de Chrysantenstraat (kern Noorden) , omdat hier het middenspanningsstation staat. Vanaf 3 juli gaat Liander aan de slag op een deel van de Noordse Dorpsweg.

Uitvoering en bereikbaarheid

Vanaf 3 juli 2017, is de Noordse Dorpsweg vanaf de Prolkade tot aan de Kerklaan afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De omleiding wordt met borden aangegeven. De afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. Alle percelen langs de Noordse Dorpsweg zijn bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Planning fase 2 en 3

Eind augustus start het waterschap met de uitvoering van de dijkverbetering en gaat de gemeente aan de slag met de weg en het fietspad. Als alles volgens plan verloopt is het werk in het voorjaar van 2018 klaar.

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan kabels en leidingen (fase1)? Neem dan contact op met uitvoerder Bram Schouten van Liander op 06-21243335 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur). Vragen over fase 2 en 3 kunnen gesteld worden via de afdeling beheer openbare ruimte van gemeente Nieuwkoop via 14 0172 of info@nieuwkoop.nl