Waterwerk bij Langeraarse Plassen

Langeraar – De komende maanden wordt er gewerkt in en om de Langeraarse Plassen.

Firma ‘De Heer land en water’ voert de komende maanden in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland werkzaamheden uit op de Langeraarse Plassen. Ze onderhouden de oevers en leggen een aantal (natuur)eilanden aan.

Voor de werkzaamheden gebruiken ze varend werkmateriaal, zoals graafmachines op pontons. Vragen? Dan kunt u terecht bij https://www.rijnland.net/overig/contact