VVD motie over Westkanaalweg

Nieuwkoop – Op initiatief van de VVD wordt er vanavond (donderdag 2 februari) een motie “vreemd” ingediend tijdens de raadsvergadering.

De motie speelt in op de ontwikkelingen rondom de Westkanaalweg ( provinciale N461 ).

Op deze weg ontstaan met grote regelmaat onveilige situaties door gemengd weggebruik. Daarnaast gaat de Aardamseweg binnenkort op de schop waardoor de verkeersintensiteit naar alle waarschijnlijkheid wordt verhoogd.

Op woensdag 11 januari zijn wethouder Guus Elkhuizen en Tom de Kleer (VVD) naar de provincie geweest om daar te spreken met gedeputeerde Floor Vermeulen. Uitkomst van dat overleg is dat gesprekken worden gestart voor maatregelen die inzetten op een structurele verbetering van de verkeerssituatie op korte termijn. Daarnaast gaat de provincie mogelijkheden voor maatregelen op de lange termijn bekijken.

In de motie wordt het college verzocht:

– om bij te provincie te bevorderen dat de snelheid op de Westkanaalweg wordt verlaagd van maximaal 60, naar maximaal 50.

– om bij de provincie te bevorderen dat er op korte termijn aanvullende maatregelen worden genomen, immers is een snelheidsverlaging op zichzelf niet voldoende.

– om bij de politie te peilen of er tijdens de reconstructie van de Aardamseweg mogelijkheden zijn voor extra handhaving.

Naar verwachting zal de motie worden aangenomen.