Voorzichtig herstel stedenband

Nieuwkoop – De banden met Dobruska (Tsjechië) worden door de gemeente weer wat aangehaald. Op 24 augustus is er een officiële ontvangst.

Holl-Friends-ENG

Het college van B en W maken bekend dat eind augustus de burgemeester, de loco burgemeester, een ambtenaar en hun partners naar Nederland komen. Tevens zijn er zes meisjes met hun leerkracht Petra Zdanska dan op bezoek in Nederland. Er is op 24 augustus een officiële ontvangst in het gemeentehuis. Na een ochtendprogramma is er rond het middaguur een gezamenlijke lunch.
Hierbij zijn natuurlijk de buitenlandse gasten aanwezig, maar ook zijn uitgenodigd: het college, de raadsleden, de ambassadeur van Tsechië, leden van de werkgroep stedenband.
Deze laatste groep heeft als sinds 1990 contact met Dobruska en er zijn vele uitwisselingen geweest in de tijd dat Ter Aar nog een zelfstandige gemeente was. Na de herindeling heeft de uitwisseling/stedenband vanuit gemeentelijke perspectief jarenlang op een laag pitje gestaan. Op verenigings- en particulier niveau heeft men de contacten altijd “warm” gehouden.