Voortgang IKC Sporthal Ter Aar

Ter Aar – Het voorlopig ontwerp IKC Sporthal Ter Aar en het concept masterplan openbaar gebied is op 9 juli aan inwoners gepresenteerd.

Een eerste schets en inmiddels is al bekend dat de sporthal 3 meter dieper in de grond ligt

Architectenbureau De Zwarte Hond is maandenlang druk bezig geweest met het ontwerpproces voor het gebouw. Een passende en prettige ruimte voor de scholen, kinderopvang, bibliotheek, CJG en gebruikers stond hierbij centraal. Geen gemakkelijke taak, zo meldt het college, maar in overleg met alle partijen is er een mooi ontwerp gemaakt. Ook  landschapsarchitect FELIXX heeft een masterplan gemaakt voor het openbaar gebied rondom het gebouw en langs de kanaalzone tot het Argonnepark. De infrastructuur en verkeersafwikkeling is meegenomen in dit plan. Na het uitwerken van de reacties presenteert het college het voorlopig ontwerp aan de raad. Het nieuwe IKC / Sporthal gebouw hoopt men in januari 2021 te kunnen openen.