Voorontwerpbestemmingsplan Paradijsweg westzijde

Papenveer – Op dinsdag 22 januari houdt de gemeente Nieuwkoop een informatieavond om het voorontwerpbestemmingsplan ‘Paradijsweg westzijde’ aan u te presenteren.
In juli 2018 stemde de gemeenteraad in met de (verbeterde) Visie herontwikkeling Paradijsweg.

De raad heeft toen ook ingestemd met de Nota van uitgangspunten voor het opstellen van het bestemmingsplan ‘Paradijsweg westzijde’ (voorheen Paradijsweg natte kant) geheten. Het voorontwerpbestemmingsplan is een eerste stap naar een nieuw bestemmingsplan. Met het uiteindelijk door de gemeenteraad vast te stellen bestemmingplan zal de herinrichting van het gebied westelijk van de Paradijsweg mogelijk worden gemaakt.
Wanneer en waar?
Dinsdag 22 januari 2019: Gemeentehuis Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE Nieuwveen
U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig voor uw vragen en suggesties. Reacties worden waar mogelijk meegenomen in de volgende fase van het bestemmingsplan.