Voorkom verspreiding corona-virus

Regio – Het kabinet heeft op 12 maart 2020 extra maatregelen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk te voorkomen.

Burgemeester Robbert-Jan van Duijn roept iedereen op om veiligheidsmaatregelen te respecteren. “Ik ben ervan doordrongen dat deze maatregelen, waarvan ik me realiseer dat ze grote consequenties hebben voor mensen, noodzakelijk en belangrijk zijn voor onze samenleving. Ik roep dan ook iedereen op om zich hieraan te houden. We staan er met zijn allen in onze gemeenschap voor om deze dreiging het hoofd te bieden. Over de exacte reikwijdte van de bepaling omtrent het niet doorgaan van bijeenkomsten met meer dan 100 aanwezigen, verwachten wij nog nadere duiding van de Rijksoverheid.”
Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.