Visvijvers (nog) niet echt gewenst

Nieuwkoop – De plannen voor aanleg van visvijvers in de Noordse Buurt ondervinden nog wat weerstand. Tijdens de raadsvergadering van 29 november waren er meerdere insprekers.

Twee daarvan zijn tegen de aanleg van visvijvers. Mevrouw De Jong namens dorpsraad De Koet: ‘Een onacceptabel plan, dit geeft het gebied geen meerwaarde en als het dan toch aangelegd moet worden dan graag aan de buitenkant of het liefs helemaal erbuiten.’

De heer Brouwer (bewoner en initiatiefnemer van andere plannen) merkte op dat ook zijn woning grenst aan het visvijverpark en dat dit niet werd benoemd in de plannen. Daarnaast vroeg Brouwer aandacht voor de enorme berg grond die verzet moet worden. ‘Ik schat zo’n 20.000 kuub, dat zijn zeker 7.000 vrachtwagens.’

De heer Van Veen (bewoner en initiatiefnemer van andere plannen) bracht zijn initiatief (een wandelgebied met speeltoestellen) voor het voetlicht. ‘Onze ouders propageerden gastvrijheid en dat willen wij vooral met ons eigen, inmiddels afgewezen, initiatief brengen. Het kost u als gemeente niets.’ Over de aanleg van de visvijver liet Van Veen zich niet uit.

Ook de initiatiefnemer van Visvijver Ons Stekkie, de heer Veerhuis kwam aan het woord en voorziet eigenlijk geen problemen.

Na de inspraak discussieerde de raad vooral over de twee partijen die nog tegenover elkaar staan. Remco Hendriks (SBN) stelde voor dat de wethouder de partijen aan tafel haalt. Maar Guus Elkuizen zei dat de partijen elkaar (‘ze zitten nu allebei in de zaal’) elkaar ook op konden zoeken. Kees Hagenaars (NN) stelde voor dat de gemeente als mediator kan optreden, maar ook daar voelde Elkhuizen niet veel voor. Uiteindelijk zal de gemeente wel faciliterend zijn om binnen 14 dagen nog een overleg te organiseren om beide partijen meer verheldering te brengen.

Mariska van Buren-Gorissen (SGP/CU) vroeg zich af hoe dat met de grondtransporten zit. Elkhuizen antwoordde dat dezelfde regels gelden als bijvoorbeeld op het Zuideinde in de kern Nieuwkoop.

Vragen waren er ook over de stankoverlast van het roken van de vis. Volgens Elkhuizen gebeurt dat met een zogeheten hobby rookkast en zal dat niet meer overlast geven dan een gemiddelde barbecue. Annette Pietersen (D66) wil dat de milieudienst er ook nog even naar kijkt, want zij heeft dar minder fiducie in. Haar partijgenoot Jord Koppejan wilde het hele voorstel van tafel halen. ‘Dit stuk is nog niet gereed voor besluitvorming.’ Daarin ging de raad niet mee.

Remco Hendriks: ‘Er is een brug gelegd voor overleg, ik hoop dat voor- en tegenstanders deze kans benutten. Even afwachten dus.’

Glenn Fransen (VVD), Oana Popa (CDA), Mariska van Buren-Gorissen (SGP/CU) en Kees Hagenaars (NN) steunden Hendriks en op donderdag 13 december praat de raad opnieuw, maar dan in een besluitvormende raadsvergadering over de aanleg van visvijvers.