Visie recreatiewoningen ter inzage

Nieuwkoop – Wethouder Platen meldt dat een belangrijke stap is gezet als het gaat om de visie op het gebruik van recreatiewoningen in de gemeente. De concept beleidsvisie wordt vrijgegeven voor inspraak.

recreatiewoning

In de gemeente Nieuwkoop liggen zeven recreatieparken* langs rivier de Kromme Mijdrecht: Dolce Vita, Sans Souci, Beau Rivage I, Beau Rivage II, Kromme Mijdrecht, Park Verheijen en park Zomerlust. De parken hebben een recreatiebestemming, maar functioneren in de praktijk niet. Zo is 2/3 van de recreatiewoningen permanent bewoond. Tot nu toe heeft de gemeente ingezet op een combinatie van persoonsgebonden gedoogbeschikkingen (toestemming voor permanente bewoning) en terughoudende handhaving (bij overlast) Naast deze parken zijn er ook verspreid over de gemeente recreatiewoningen.

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat er duidelijkheid komt over het gebruik van de recreatiewoningen op de parken. Daarom heeft de raad in oktober 2016 aan het college gevraagd om een visie te ontwikkelen op het gebruik van de recreatiewoningen. Hieronder vallen ook de ‘losstaande’ recreatiewoningen in de gemeente. Inmiddels is via een interactief proces samen met vertegenwoordigers van besturen van de recreatieparken een visie opgesteld. Hierin staat onder andere hoe de gemeente het gebruik van de woningen ziet.

Het college geeft de “beleidsvisie gebruik recreatieparken” nu vrij voor inspraak. Dit betekent dat iedereen (geïnteresseerden en betrokkenen) op de beleidsvisie kan reageren. De inspraakperiode van vier weken wordt gepubliceerd via www.overheid.nl, de Staatscourant en verkort in Nieuwkoop Nieuws. Bewoners in het langebied worden schriftelijk geïnformeerd. Men verwacht in februari 2018 een vastgestelde beleidsvisie te hebben.

* Naast de zeven parken aan de Kromme Mijdrecht kent de gemeente ook commercieel geëxploiteerde parken/campings met een recreatieve bestemming. Deze parken vallen buiten de beleidsvisie.