Viering bij de Lourdesgrot in Zevenhoven

Zevenhoven – Jaarlijks vindt in Zevenhoven rond 15 augustus een drukbezochte openluchtviering plaats bij de Lourdesgrot achter de Rooms-katholieke kerk aan het Noordeinde. 

Deze viering rond het feest van Maria Tenhemelopneming trekt elke jaar meer dan 500 bezoekers.  Hoewel het aantal bezoekers door de 1.5 mtr. afstand aanmerkelijk lager zal uitvallen, vindt deze viering toch doorgang. Door deze coronamaatregelen echter is het dit jaar niet mogelijk om meer dan 100 bezoekers te begroeten. Normaal gesproken komen bezoekers vanuit de wijde omgeving naar Zevenhoven  om deze viering bij te wonen.
Het merendeel van de bezoekers zal deze keer echter uit de eigen parochiekern komen. De dan nog resterende plaatsen zijn beschikbaar voor mensen van elders. Wie er graag bij wil zijn, kan zich op vrijdag 14 augustus tussen 09.00 en 11.30 uur telefonisch aanmelden bij het parochiesecretariaat, tel. 0172-538291. Jammer genoeg geldt wel: vol is vol.  Zonder reservering vooraf zal de toegang geweigerd worden. Er is een livestreamverbinding en de viering kan dus thuis gevolgd worden.  De mogelijkheid tot meevieren is te vinden op de website van de parochie: www.rkgroenehart.nl. Via een link naar Youtube kan er meegevierd worden.