Vernieuwde prestatieafspraken

Nieuwkoop – Woningstichting Nieuwkoop (WSN), Woondiensten Aarwoude (WDA), Stichting Bewoners Belangen Aarwoude (SBBA), Huurders Belangen Vereniging Nieuwkoop (HBV) en de gemeente Nieuwkoop ondertekenden op gepaste afstand de met elkaar gemaakte prestatieafspraken voor 2021.


Aanscherping
Deze afspraken dragen bij aan de acties die in de Woonvisie Nieuwkoop 2016–2025 zijn vastgelegd. Er zijn afspraken gemaakt over leefbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid en wonen met zorg en welzijn.
Dit jaar zijn er vooral aanscherpingen gemaakt op gebied van duurzaamheid, doorstroming en over toekomstige woningbouwprojecten van de corporaties.
Het is een actualisatie van de afspraken die gemaakt zijn voor de periode 2020–2023.