Verkeersveiligheid voorop

Nieuwkoop – Met de komst van een mogelijke extra supermarkt in Ter Aar verandert ook veel in het verkeer. Daarom heeft het CDA samen met SBN en Natuurlijk Nieuwkoop verschillende amendementen en moties ingediend om de verkeersveiligheid te waarborgen. Het CDA roept via een persbericht op om bewoners te betrekken bij de verkeersveiligheid en snel tot tijdelijke maatregelen te komen.

In de raadsvergadering van 18 oktober hebben de coalitiepartijen het college opgeroepen om direct met de omwonenden te overleggen over de verkeersveiligheid in Ter Aar. Fractievoorzitter van het CDA Kees Egberts zei het volgende: “Een extra supermarkt gaat zeker invloed hebben op het verkeer door Ter Aar. Daarom moeten we nu al kijken hoe we het verkeer veilig kunnen houden. Ouders, kinderen, alle weggebruikers moeten veilig de weg op kunnen.”.

Volgens Egberts moeten de inwoners hier betrokken bij worden: “Zij moeten dagelijks de weg op en dat moet met een veilig gevoel kunnen. Dat moet ook bij de tijdelijke locatie kunnen, maar ook bij de mogelijke locatie in het centrum.”. In de vergaderingen voorafgaand aan de besluitvormende raad hebben verschillende inwoners zich uitgesproken mee te willen denken.