Verkeerssituatie rond basisschool de Vaart

Basisscholen Het Kompas, De Fontein en De Vosseschans in Ter Aar gaan verder als basisschool De Vaart.

De schooltijden van De Vaart zijn van 08.30 tot 14.00 uur. Hierdoor verandert de verkeerssituatie en wordt het drukker op de weg.

Maandag 31 augustus is de eerste schooldag! Ga zoveel mogelijk wandelend of op de fiets naar school. Rijd rustig en wees extra alert op kinderen in het verkeer. Jonge kinderen kijken goed naar hun ouders en nemen gedrag over. Houd u daarom altijd aan de regels en leg uit wat u doet. Zo leert uw kind omgaan met het verkeer en ontwikkelt hij of zij een goed verkeersgevoel. Toch met de auto? Parkeer de auto dan niet recht voor de school, maar verderop en loop het laatste stuk. Want het is niet alleen goed voor het zelfvertrouwen van kinderen en gezond: het zorgt ook voor minder auto’s in de buurt van school. De toezichthouders en de politie houden de eerste dagen een extra oogje in het zeil. Ook hangen ze ‘smileys’ op die de gereden snelheid aangeven. Samen zorgen ze voor een veilige verkeerssituatie.