Verkeersonderzoek N201

Regio – In opdracht van de provincie Utrecht is er van 5 tot en met 18 maart een verkeersonderzoek op de provinciale weg N201 tussen Hilversum (vanaf de bebouwde kom) en Schiphol (ter hoogte van de Koolhovenlaan).

Langs het tracé worden camera’s geplaatst die in kaart brengen waar voertuigen de N201 oprijden, en waar ze de N201 verlaten.
Het plaatsen van de camera’s gebeurt vanaf 22 februari. Op 5 maart worden ze aangezet om het huidige gebruik van de N201 door gemotoriseerd verkeer te registreren.
Vertraging
De N201 is binnen de provincie Utrecht de weg met de meeste vertraging. Daarom is gestart met het programma Toekomst N201 waarin de provincie samen met gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden werkt aan een toekomstbestendige N201. Hiervoor is onder andere inzicht nodig in de verkeersstromen op de N201 in de huidige situatie. In het verkeersonderzoek worden deze verkeersstromen onderzocht.
Kenteken
De camera’s registreren voertuigen die de N201 op- en afrijden op basis van het kenteken. Daarmee is bekend wat de herkomst en de bestemming is van de diverse voertuigen en of het gaat om een personenauto, een lichte of een zware vrachtwagen. Bureau Trajan uit Amsterdam voert het onderzoek uit en anonimiseert de kentekens na verwerking. Naar verwachting zijn de onderzoeksresultaten in mei beschikbaar.
Meer informatie over het programma en het verkeersonderzoek, inclusief de meest gestelde vragen, is te vinden www.provincie-utrecht.nl/toekomstN201 Ook de onderzoeksresultaten zijn in mei via deze website toegankelijk.