Verfresten? Niet in het riool!

Regio – Alles wat door de gootsteen of het toilet wordt gespoeld, komt in het riool terecht.
Schadelijke stoffen zoals verfresten, komen hierdoor onnodig in het oppervlaktewater en tasten de waterkwaliteit aan.
De afvalwaterzuivering kan verfresten uit het rioolwater filteren, maar een deel komt alsnog in het oppervlaktewater terecht. Help mee aan een schoner milieu en een goede waterkwaliteit en lever verfresten in bij de milieustraat van uw gemeente.
Bij het reinigen van verfgereedschap zoals kwasten en rollers, wordt het water vervuild. Hoe meer vervuiling – met stoffen die niet thuishoren in het riool – des te nadeliger voor het milieu en des te hoger de zuiveringskosten. Daarnaast hebben deze chemische stoffen hun neerslag op de kwaliteit van het water wat na het zuiveringsproces wordt geloosd op het oppervlaktewater en dat kan nadelige effecten hebben voor de flora en fauna en de volksgezondheid.
Het hoogheemraadschap van Rijnland, gemeenten en drinkwaterbedrijven werken met elkaar aan een schoner milieu en een goede waterkwaliteit. Ook u kunt een bijdrage leveren door verfresten niet door de gootsteen of het toilet te spoelen, maar ze in te leveren bij de milieustraat van uw gemeente. Meer informatie over wat nog meer niet in het riool mag? Neem dan een kijkje op de website niet in het riool.