Vera Bogaards wint ‘Jeugdvrijwilligersprijs 2018’

Nieuwkoop – Als jeugdvrijwilliger van 2018 is Vera Bogaards uit Nieuwkoop gekozen. Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting ontving zij van wethouder Wolters een mooi glazen beeldje en een stimuleringsprijs van € 250,00.

Vera mag zelf beslissen naar welke Nieuwkoopse vereniging(en) het bedrag gaat. Het totale bedrag mag aan één vereniging gegeven worden maar zij mag het bedrag ook verdelen over meerdere verenigingen.

Vera Bogaards is genomineerd door Tom in de buurt. Zij ontvangt de prijs vanwege haar inzet bij Tom in de buurt en volleybalvereniging De Waterlanders.

Met haar 17 jaar symboliseert zij daarmee alle jeugdvrijwilligers in onze gemeente.
De vele clubs en verenigingen binnen onze gemeente hebben veel baat bij de inzet van (jeugd)vrijwilligers. Vera is een voorbeeld en tegelijk een stimulans voor alle jongeren.