Veilig op de fiets naar school

Nieuwkoop – Van 21 oktober tot en met 2 november wordt er gewerkt in het Smidsvuur en de Grendel in Nieuwkoop.

Zo maakt de gemeente de fietsroutes naar school veiliger.
Werkzaamheden Grendel 
Waar: De Grendel is afgesloten tussen de rotonde en de toegangsbrug
Wanneer:21 t/m 25 oktober 2019
Om aan alle weggebruikers duidelijker te maken dat ze in een schoolomgeving rijden, breiden ze de 30 km zone uit in de Ladderhaak en leggen ze een extra drempel aan bij de brug naar de Grendel. Ook plaatsen ze (op een later moment) een extra lichtmast en ‘Octopus’ palen. Dit zijn gekleurde palen die ze bij scholen neerzetten.
Werkzaamheden Smidsvuur 
Waar:Smidsvuur is afgesloten ter hoogte van nummer 11 t/m 19
Wanneer: 28 oktober tot en met 2 november 2019
De gemeente versmalt de rijbaan ter hoogte van de fietsoversteek. Door de versmalling is het zicht op (en van) de fietsers beter. Ook verplaatsen ze twee parkeerplaatsen.
Omleidingsroute en paaltje Rietkam
Tijdens de werkzaamheden in de Grendel en Smidsvuur is een omleiding ingesteld voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers (afstappen) en voetgangers kunnen er wel langs. Het paaltje in de Rietkam verwijderen we tijdelijk, zodat de wijk toegankelijk blijft.
Inventarisatie knelpunten
In 2018 is er tijdens een werksessie met bewoners een inventarisatie gemaakt van knelpunten in Buytewech-Oost. Tijdens de bovenstaande werkzaamheden pakt de gemeente de knelpunten aan. Eerder al hebben ze een tweede doorsteek op het parkeerterrein bij de scholen gemaakt.