Veel vraag Driekoppenland woningen

Noorden – De verkoop van 25 eengezinswoningen in het nieuwbouwproject Driekoppenland is 10 oktober gestart. Er was veel belangstelling, er zijn al veel reacties, maar de inschrijving sluit op 22 oktober om 12:00 uur.

Drukte tijdens de inloopavond in de NSV kantine

Op de website www.3koppenland.nl kan men zich nu dus inschrijven. Wanneer er een woonaccount is aangemaakt kan daarna direct met de inschrijving worden begonnen. Heb je de start verkoop gemist? De verkoopinformatie is ook te vinden onder ‘downloads’ op de projectwebsite. Ook is de papieren brochure op te halen op de filialen van Drieman Nieuwkoop en Drieman Alphen aan den Rijn.
Toewijzing van de woningen
Na de inschrijfperiode worden de woningen toegewezen door middel van een loting welke zo spoedig mogelijk na de inschrijfperiode zal plaatsvinden. Verdere informatie over de loting en de datum waarop de loting zal plaats vinden is op dit moment nog niet bekend. Hierover wordt in een later stadium via de website gecommuniceerd.
Verkoopproces
Na de loting neemt Drieman Garantiemakelaars telefonisch contact op met de kandidaten die zijn ingeloot voor een woning. De kandidaten die niet zijn ingeloot voor een woning ontvangen een email met het bericht dat zij op de reservelijst zijn geplaatst. De datum van ontvangst van de inschrijving heeft geen gevolgen voor de uitkomst van de loting.

Zo kan een woning in Driekoppenland er gaan uitzien ….