Vangnetuitkering voor Nieuwkoop

Nieuwkoop – De gemeente zorgt voor een aantal uitkering, maar krijgt er zelf ook één. De vangnetuitkering

Na de afsluiting van de cijfers 2017 is duidelijk dat Nieuwkoop evenals in 2015 en 2016 een tekort heeft op de Rijksvergoeding BUIG (bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten). Dit is de rijksbijdrage waar de gemeenten de uitkeringen voor levensonderhoud in het kader Participatiewet, IOAZ, IOAW en de loonkostensubsidies betalen. Het tekort op het BUIG 2017 bedraagt € 327.275 (ca 10,4%).
Gemeenten kunnen onder voorwaarden worden gecompenseerd voor grote tekorten op het bijstandsbudget middels de vangnetuitkering. De vangnetuitkering voor 2017 kan worden aangevraagd als over het jaar 2017 het tekort boven de 5% ligt én over de jaren 2016 en 2017 het tekort cumulatief boven de 5% ligt.
Het tekort van de gemeente Nieuwkoop op de BUIG middelen over 2017 bedraagt ruim 10%. Dit betekent dat u over het jaar 2017 een vangnetuitkering kan aanvragen waardoor een deel van het tekort boven de 5% kan worden gedekt.
Om voor een vangnetuitkering over 2017 in aanmerking te komen moet de gemeente aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is dat de gemeenteraad in moet stemmen met de door het college genomen maatregelen. Donderdag 12 juli heeft de raad ingestemd.