Vanavond motie winkelvoorzieningen

Nieuwkoop – Tijdens de raadsvergadering van 8 maart (vanavond) komen SBN en D66 gezamenlijk met een motie inzake planvorming over verkeersveiligheid en winkelcentra.

Aanleiding is het bekend worden van de detailhandel bestemming achter de locatie Intratuin in de kern Ter Aar. Beide partijen geven aan dat er hardnekkige geruchten rondgaan, maar dat er feitelijk (nog) geen duidelijkheid bestaat ten aanzien van de plannen van de ontwikkelaar. Wel is er een vergunning verleend (mei 2017) om een bouwwerk te kunnen realiseren geschikt voor detailhandel.

Dat heeft veel onrust bij inwoners en ondernemers opgeleverd.

De indieners van de motie zeggen dat het maatschappelijk onwenselijk is dat wanneer er nieuwe winkellocaties ontstaan dit ten koste gaat van de huidige winkelcentra en voorzieningen in andere kernen. Ze vinden het daarom wenselijk om in de bestaande winkelcentra te investeren om deze nog aantrekkelijker te maken.

Besluiten zomaar terug draaien gaat de gemeenschap waarschijnlijk vele miljoenen kosten.

In de motie stellen SBN en D66 voor om voor het gebied Ter Aar Oost pro-actief een verkeersplan op te stellen om de verkeersoverlast als gevolg van maatschappelijk ongewenste activiteiten zo veel mogelijk tegen te gaan.

Daarnaast moet het college een integraal plan maken voor de huidige winkelcentra in de gemeente Nieuwkoop om deze van kwaliteit te behouden of waar nodig te investeren om deze winkelcentra op kwaliteit te houden.

Onder andere CDA en VVD hebben al aangegeven dat de komst van nieuwe detailhandel naar locatie Intratuin ongewenst is. Het zal bij het behandelen van de motie dus vooral om geld gaan. Wil de raad (veel) geld uitgeven om detailhandel tegen te houden of gaat de raad een (uit)weg zoeken? Met de SBN/D66 motie kan de raad nog alle kanten op. Aanvaarden dat daar detailhandel wordt toegestaan en de locatie beter bereikbaar maken. Of wel toestaan en de locatie moeilijk bereikbaar (dus onaantrekkelijk) maken.

Tegelijk willen SBN en D66 een integraal plan voor alle winkelcentra in de gemeente. Een streven waarbij men waarschijnlijk op voltallige steun kan rekenen.