Vaarverbod in regio

Nieuwkoop – Volgens de laatste weerberichten blijft het vriezen de komende nachten, dit betekent dat de kans groter wordt dat we binnenkort kunnen schaatsen.

Dit is dan ook de reden dat de gemeente op advies van de ijsmeester een vaarverbod heeft ingesteld. Dit verbod geldt voor de Gemeentevaart,de Vlietsloot, de Kadewetering en de zuidwestelijke helft van de Maarten Freeke Weije. Er zal door Toezicht & Handhaving en door de ijsmeesters worden gecontroleerd op het naleven van het verbod.