Transformatie Paradijsweg van de kant

Nieuwkoop – De gemeenteraad vergaderde donderdag 1 november en besprak het college voorstel inzake de transformatie van de Paradijsweg (natte kant).


Aan de kant van plas (de natte kant – red) wil een aantal ondernemers/eigenaren, verzameld in een Belangenvereniging Paradijsweg meer recreatiemogelijkheden creëren. Natuurlijk heeft de gemeente daar ook wat in de pap te brokkelen en het college van B en W stelt de raad o.a. voor om € 149.000,- beschikbaar te stellen voor een ontwerp bestemmingsplan en extra menskracht in te huren om de voortgang van het project te waarborgen. Vanuit de Belangvereniging Paradijsweg zou ook een bijdrage moeten komen.
Een-tweetje
Het werd een een-tweetje tussen de SBN fractie en haar wethouder. Lizette Keijzers (SBN) gaf aan dat de einddatum (31 maart 2019) moeilijk haalbaar lijkt. ‘We willen de provinciale subsidie niet mislopen.’ SBN wethouder Guus Elkhuizen gaf aan dat 31 maar inderdaad druk op de ketel zet. ‘Ik zou blij zijn met een wat later datum, 1 juni bijvoorbeeld.’ Hij zei het niet, maar doelde wel op een het feit dat een motie hem zou sterken om met de provincie in gesprek te gaan voor wat uitstel. Die motie zal er waarschijnlijk wel komen als de raad op 15 november verder praat, want het merendeel van de raad kan zich daar wel in vinden.
Oneigenlijk gebruik
Meer moeite had de raad met het besteden van UWV gelden voor inhuur van externe krachten. Dat UWV geld is voor een ambtenaar die met zwangerschapsverlof gaat. ‘Haar uitkering moet toch ook betaald worden?’ Met name Elias van Belzen (SGP/CU) leek dat oneigenlijk gebruik. Het resterende geld ten laste van de geprognotiseerde begrotingsresulaten van 2018 en 2019 brengen, vond een deel van de raad ook niet juist. Wethouduer Elkhuizen gaf aan dat portefeuillehouder Buijserd dat zo wilde. Ten laste brenen van de Algemene reserve kan ook, meende Kees Hagenaars (NN).
Wellicht zal op 15 november in de besluitvormende raad daarover nog een keer gesproken worden, maar de transformatie van de Paradijsweg (natte kant) wordt in gang gezet. Met name de plannenmakers (eigenaren en stakeholders) zullen dat moeten gaan uitvoeren, maar een regie-voerende rol van de gemeente zal wellicht nodig blijken. Ook moet voor de 15e duidelijk zijn of de provincie wat uitstel toestaat.